Szanowny Kliencie!!!

W przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić:

ZESPÓŁ ZASTRZEGANIA KART
Numer telefonu dostępny całą dobę:

+48 22 515 31 50

W Aplikacji Mobilnej „Nasz Bank” można:
– dokonać czasowej blokady karty,
– dokonać zastrzeżenia karty.
– zobaczyć szczegóły posiadanej karty bankowej,
– dokonać zmiany limitu transakcji kartowych,
Instrukcje dotyczącą zastrzegania i obsługi kart w Aplikacji Mobilnej znajdziesz <TUTAJ>

Zastrzeżenie karty może być dokonane telefonicznie przez posiadacza rachunku/użytkownika karty lub w placówce Banku.

Pamiętaj!

Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty!

www.zastrzegam.pl