LP DOKUMENT POBIERZ
1 POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO <<TUTAJ>>
2 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU <<TUTAJ>>
3 OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ <<TUTAJ>>
4 HARMONOGRAM IMPLEMENTACJI POSTANOWIEŃ „POLITYKI ŁADU KORPORACYJNEGO” <<TUTAJ>>
5 SCHEMAT GRAFICZNY – STRUKTURA ORGANIZACYJNA <<TUTAJ>>
6 OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM KALISZ POMORSKI <<TUTAJ>>