LP DATA DOKUMENTU DOKUMENT POBIERZ
1 maj 2019 POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO !KLIK!
2 maj 2019 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU !KLIK!
3 maj 2016 HARMONOGRAM IMPLEMENTACJI POSTANOWIEŃ “POLITYKI ŁADU KORPORACYJNEGO” !KLIK!
4 maj 2019 SCHEMAT GRAFICZNY – STRUKTURA ORGANIZACYJNA !KLIK!
5 styczeń 2020 OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM KALISZ POMORSKI !KLIK!