ZARZĄD BANKU

  • PREZES  –  Zofia Gardzińska
  • WICEPREZES  –  Jolanta Kasielska
  • WICEPREZES  –  Elżbieta Zydorek

RADA NADZORCZA

  • PRZEWODNICZĄCY  –  Stanisław Baliński
  • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  –  Barbara Kowalska
  • SEKRETARZ  –  Andrzej Brzozowski
  • CZŁONEK  –  Bronisław Broniszewski
  • CZŁONEK  –  Krzysztof Kurowski