PREZES  –  Jolanta Kasielska

WICEPREZES  – Elżbieta Zydorek

CZŁONEK ZARZĄDU – Krzysztof Cichy

PRZEWODNICZĄCY  –  Krzysztof Kurowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  –  Stanisław Baliński

SEKRETARZ  –  Barbara Kowalska

CZŁONEK  –  Bronisław Broniszewski

CZŁONEK  –  Ewa Tuziak