PREZES  –  Jolanta Kasielska

WICEPREZES  – Elżbieta Zydorek

CZŁONEK ZARZĄDU – Krzysztof Cichy

Stanisław Baliński – Przewodniczący Rady

Barbara Kowalska – Zastępca Przewodniczącego Rady

Ewa Tuziak – sekretarz Rady

Bronisław Broniszewski – członek Rady

Agnieszka Maciak – członek rady