ZARZĄD BANKU

  • PREZES  –  Zofia Gardzińska
  • WICEPREZES  –  Jolanta Kasielska
  • WICEPREZES  –  Elżbieta Zydorek

RADA NADZORCZA

PRZEWODNICZĄCY  –  Krzysztof Kurowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  –  Stanisław Baliński

SEKRETARZ  –  Barbara Kowalska

CZŁONEK  –  Bronisław Broniszewski

CZŁONEK  –  Ewa Tuziak