ZARZĄD BANKU

  • PREZES  –  Jolanta Kasielska
  • WICEPREZES  – Elżbieta Zydorek
  • CZŁONEK ZARZĄDU – Krzysztof Cichy

RADA NADZORCZA

PRZEWODNICZĄCY  –  Krzysztof Kurowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  –  Stanisław Baliński

SEKRETARZ  –  Barbara Kowalska

CZŁONEK  –  Bronisław Broniszewski

CZŁONEK  –  Ewa Tuziak