Zgodnie z § 5 „Zasad polityki informacyjnej” wprowadzonych w drodze Uchwały Nr 108/2021 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim w dniu 21.12.2021r., zatwierdzonych w drodze Uchwały Nr 27/2021 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim w dniu 22.12.2021r., informujemy, że zasady i informacja podlegająca ujawnieniu dostępna jest na stronie internetowej banku oraz w Sekretariacie Centrali Banku w godzinach od 8:30 do 15:00.

Informacje o których mowa w art. 111a ust 4 Ustawy Prawo bankowe tj. opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, a także informacje o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej
i Zarządy wymogów określonych w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe zawiera poniższa informacja.

LP DOKUMENT POBIERZ
1 UJAWNIENIA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BS KALISZ POMORSKI za 2017 <<TUTAJ>>
2 UJAWNIENIA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BS KALISZ POMORSKI za 2018 <<TUTAJ>>
3 UJAWNIENIA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BS KALISZ POMORSKI za 2019 <<TUTAJ>>
4 UJAWNIENIA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BS KALISZ POMORSKI za 2019 – załącznik 1 <<TUTAJ>>
5 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BANKU W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI UJAWNIANYCH INFORMACJI ZA ROK 2019 <<TUTAJ>>
6 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BANKU W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI UJAWNIANYCH INFORMACJI ZA ROK 2019 <<TUTAJ>>
7 UJAWNIENIA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BS KALISZ POMORSKI za 2020 <<TUTAJ>>
8 UJAWNIENIA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BS KALISZ POMORSKI za 2021 <<TUTAJ>>
9 UJAWNIENIA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BS KALISZ POMORSKI za 2022 <<TUTAJ>>