Zgodnie z § 8 „Zasad polityki informacyjnej” wprowadzonych w drodze Uchwały Nr 25/2020 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim w dniu 26.03.2020r., zatwierdzonych w drodze Uchwały Nr  8/2020 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim w dniu 06.05.2020r., informujemy, że zasady i informacja podlegająca ujawnieniu dostępna jest w Sekretariacie Centrali Banku w godzinach od 8:30 do 15:00.

Informacje o których mowa w art. 111a ust 4 Ustawy Prawo bankowe tj. opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, a także informacje o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej
i Zarządy wymogów określonych w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe zawiera poniższa informacja.

LP DOKUMENT POBIERZ
1 UJAWNIENIA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BS KALISZ POMORSKI za 2017 !KLIK!
2 UJAWNIENIA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BS KALISZ POMORSKI za 2018 !KLIK!
3 UJAWNIENIA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BS KALISZ POMORSKI za 2019 !KLIK!
4 UJAWNIENIA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BS KALISZ POMORSKI za 2019 – załącznik 1 !KLIK!
5 UJAWNIENIA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BS KALISZ POMORSKI za 2020 !KLIK!
6 UJAWNIENIA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU W BS KALISZ POMORSKI za 2021 !KLIK!
7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BANKU W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI UJAWNIANYCH INFORMACJI ZA ROK 2019 !KLIK!
8 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BANKU W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI UJAWNIANYCH INFORMACJI ZA ROK 2019 !KLIK!