Od 1 czerwca 2024r. Bank będzie sprawdzać, czy Twój numer PESEL nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

 

Bank Sprawdzi, czy zastrzeżenie numeru PESEL m.in. zanim:

  1. otworzy rachunek bankowy,
  2. dokona uruchomienia kredytu lub pożyczki,
  3. dokona udostępnienia usług bankowości elektronicznej,
  4. dokona wypłaty w placówkach Banku więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Bank nie zrealizuje tych czynności, jeśli numer PESEL będzie zastrzeżony.

 

Więcej informacji dotyczących zastrzeżeń numeru PESEL znajduje się w serwisie mObywatel.gov.pl lub na portalu gov.pl.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe,
  2. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności,
  3. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
  4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 

Co daje zastrzeżenie numeru PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL to ochrona przed jego wykorzystaniem bez Twojej wiedzy.

 

Jak można zastrzec numer PESEL i cofnąć zastrzeżenie?

Zastrzeżenie numeru PESEL lub odwołanie jego zastrzeżenia można dokonać w aplikacji mObywatel 2.0 lub w serwisie mObywatel.gov.pl oraz w urzędzie gminy.