30 lipca br. w Kaliszu Pomorskim odbyło się  uroczyste spotkanie na którym pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę Panią Krystynę  oraz   podsumowaliśmy I półrocze 2021r.  W spotkaniu wzięli udział pracownicy, członkowie Zarządu i Rady. Nadzorczej.

Spotkanie rozpoczęła Prezes Zarządu listem gratulacyjnym skierowanym na ręce Pani Krystyny, dziękując jej za 36 lat pracy w Banku, za uczciwość, oddanie, lojalność i trud włożony w pracę.  Wręczone zostały wiązanki kwiatów i upominki, były łzy wzruszenia, pamiątkowe fotografie, wspomnienia. Życzymy naszej koleżance samych pogodnych i radosnych chwil, pozostając z wyrazami szacunku.

Informacje  o sytuacji ekonomiczno-finansowej, założeniach i wykonaniu planu, osiągniętej sumie bilansowej  przedstawiła zebranym Pani Zofia Gardzińska  Prezes Zarządu Banku, podziękowała  pracownikom na osiągnięte wyniki i życzyła realizacji planów w II półroczu br.

Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem w restauracji .