Jubileusz 60-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim