Uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę Pani Zofii Gardzińskiej Prezesa Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

28 lutego 2023 r. odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę Pani Zofii Gardzińskiej Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.
W uroczystości uczestniczyli:

-Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Kurowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Stanisław Baliński, Sekretarz Rady Pani Barbara Kowalska, oraz Członkowie Rady Pan Bronisław Broniszewski i Pani Ewa Tuziak,

-Ksiądz Proboszcz Tomasz Jaskóła,

-Zarząd Banku Pani Jolanta Kasielska i Pani Elżbieta Zydorek oraz pracownicy Banku.

 

Spotkanie poprowadziła Pani Jolanta Kasielska -Wiceprezes Zarządu Banku, która w imieniu swoim, Zarządu oraz wszystkich pracowników Banku podziękowała Pani Prezes za 40 lat pracy zawodowej, za  wkład wniesiony na rzecz Banku „Dziękujemy za te piękne lata, za poświęcenie, zaangażowanie i oddanie firmie, za lojalność oraz trud włożony w kierowanie pracą Naszego Banku, za włożenie serca i rozwój Banku….”

Serdeczne podziękowania oraz wyrazy wdzięczności dla Pani Prezes Zofii Gardzińskiej   w imieniu Rady Nadzorczej Banku przekazał Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Stanisław Baliński.    

 

Pani Prezes Banku otrzymała również list gratulacyjny z podziękowaniem od Banku Zrzeszającego SGB-Bank SA za 40 lat pracy w Banku Spółdzielczym
w Kaliszu Pomorskim.

Spotkaniu towarzyszyła serdeczna atmosfera pełna wspomnień. Pani Prezes otrzymała liczne podziękowania i została obdarowana kwiatami i drobnymi upominkami.

 

Pani Zofia rozpoczęła swoją pracę zawodową w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim od 1983 roku przechodząc przez szereg licznych stanowisk. Od 2004 roku kierowała pionem finansowym pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych, od 2009 roku kierowała pionem handlowym pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych. Funkcje Prezesa Zarządu pełniła przez okres 10 lat (2013- 2023 ).
W tym czasie swoje obowiązki wykonywała z pełnym profesjonalizmem, odpowiedzialnością i zaangażowaniem  mocno angażując się w nawiązywanie pozytywnych relacji z klientami i utrzymywaniem pozytywnego wizerunku Banku. Dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz przekazywała cenne rady.

Swoim poświęceniem, lojalnością oraz solidną pracą wniosła ogromny wkład w budowę i rozwój Banku Spółdzielczego w Kalisz Pomorskim.

Fachowość i zaangażowanie zostały dostrzeżone i docenione, czego wyrazem są  nadane odznaczenia:  

– „Gepard Biznesu” – za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej przez Instytut Nowoczesnego Biznesu,

– „ Orzeł Agrobiznesu pod patronatem Wicemarszałka Sejmu RP” – za sukces rynkowy i aktywne wspieranie agrobiznesu, 

– „Laureat Godła Roku 2014, 2015”  Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej – za gwarantowanie bezpieczeństwa i uczciwość względem klientów, którym oferowane są przejrzyste, wiarygodne oraz bezpieczne produkty i usługi.

– „Sokoła Kaliskiego Zasłużony dla Miasta i Gminy Kalisz Pomorski”  za wrażliwość na potrzeby innych, pomoc instytucjom, szkołom i stowarzyszeniom z terenu gminy oraz wsparcie finansowe różnego rodzaju gminnych przedsięwzięć, a także za zatrudnianie mieszkańców naszej gminy„

– „Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych” – za kierowanie się w swej codziennej działalności zasadami etyki zawartymi w Kodeksie Europejskiego Rejestru Renomowanych.

– „Przyjaciela Liceum w Kaliszu Pomorskim” – wspierającego rozwój Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim.

 

Serdecznie dziękujemy Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Pani Zofii Gardzińskiej za możliwość współpracy i wspólne tworzenie historii Naszego Banku. Życzymy dużo zdrowia, zasłużonego odpoczynku, samych pogodnych i radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie i wszelkiej pomyślności.