Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim zwołuje:

1) na dzień 30.04.2024 r. Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Złocieńcu ul. Mirosławiecka 3 godz. 9.30

2) na dzień 30.04.2024 r. Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Wierzchowie ul. Parkowa 2 godz. 11.00

3) na dzień 30.04.2024 r. Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim MGOK ul. Dworcowa godz. 13.00

 

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku Zebrania Grupy Członkowskiej.
  2. Przyjęcie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  4. Informacja w sprawie uzupełnienia Składu Rady Nadzorczej.
  5. Informacja o porządku obrad oraz projektach uchwał Zebrania Przedstawicieli.
  6. Dyskusja.
  7. Zakończenie.

 

Serdecznie zapraszamy na udział w zebraniu

Zarząd Banku