Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim zwołuje:

1) na dzień 21.05.2024 r. Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim w Agroturystyce „Wielo-rybka”

 1. Młyńska 10/12 godz. 13.00

2) na dzień 22.05.2024 r. Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Złocieńcu ul. Mirosławiecka 3 godz. 9.30

3) na dzień 22.05.2024 r. Zebranie Grupy Członków Banku Spółdzielczego w Wierzchowie ul. Parkowa 2 godz. 12.00

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Przedstawienie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 r.

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
 2. Sprawozdanie z funduszu społeczno – kulturalnego.
 3. Propozycja zmian do statutu.
 4. Informacja o:
 5. realizacji uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 6. projektach, porządku obrad i uchwał Zebrania Przedstawicieli w 2024 roku,
 7. planowane kierunki rozwoju działalności Banku na rok 2024,
 8. planowane zamierzenia w zakresie funduszu społeczno – kulturalnego.
 9. Dyskusja i wnioski członków.
 10. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy na udział w zebraniu

Zarząd Banku